GRUPS DE TREBALL
Grup de Treball recerca bàsica i traslació clínica