Detall de la notícia

Resolució del 5 de març de 2020 de la Hble. Consellera de Salut, per la qual s’adopten les mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu dels professionals sanitaris.
Publicat: 10/03/2020